CÔNG TY TNHH SHARK UMA – 0315314031

CÔNG TY TNHH SHARK UMA – 0315314031
SHARK UMA COMPANY LIMITED
SHARK UMA
Số 1/7 đường Đỗ Thúc Tịnh, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
1/7 Do Thuc Tinh, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
NGUYỄN NHẬT MINH PHƯƠNG
0315314031 – 08/10/2018
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
7410 (Chính) Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất; Thiết kế công trình nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn tranh vẽ và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ trang sức mỹ nghệ (trừ mua bán vàng miếng); Bán lẻ tranh vẽ và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn đồ trang sức mỹ nghệ (trừ mua bán vàng miếng).
0315314031 – 08/10/2018

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH SHARK UMA – 0315314031