VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DAU TIENG PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER PLANT PROJECT IN VIETNAM

Sinohydro Corporation Limited Dau Tieng Photovoltaic Solar Power Plant Project in Vietnam
Lô đất số 290 tờ bản đồ 03, đường Nguyễn Văn Bạch, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Land Plot NO. 290, Map Sheet No. 03, Nguyen Van Bach Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
ZOU, HAN
3901267364 (01/08/2018)
Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
QĐ 66/2018/QĐ

Send Message to listing owner

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DAU TIENG PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER PLANT PROJECT IN VIETNAM